Saanen Keçisi özellikleri ve Yetiştiriciliği

Saanen Keçisi Özellikleri ve Yetiştiriciliği

Saanen keçisinin yetiştiriciliğini yapmak diğer keçi türlerine göre hem süt bakımından hem de döl sayısı bakımından çok daha verimlidir. Saanen Keçisi yetiştiriciliği bu nedenlerle hem ülkemizde hem de dünyanın farklı yerlerinde çok talep görmektedir.

Saanen Keçisi, hem fazla hem de kaliteli süt üretmesi nedeniyle kazanç anlamında ciddi getiriler sağlamaktadır. Süt satışı yapmakta olanlar için aynı zamanda çok fazla yavrulamaları sayesinde uzun süreli kazanç sağlamaları mümkün olmaktadır.

Bu keçilerin günlük süt verme ortalamaları 4 kilogram olması nedeniyle yetiştiriciliğinin yapılması durumunda geniş çaplı ticari faaliyetler de yürütülebilmektedir. Özellikle anne sütüne yakınlığı ile bilinen bu keçi sütü sayesinde yalnızca şahsi değil ticari satışlar da yapılabilmektedir.

Saanen keçisi, keçi yetiştiriciliği alanında kısa sürede en yüksek verimin alınmasını sağlayan bir tür olması nedeniyle hayvancılıkla uğraşanlar tarafından oldukça talep görmektedir. Hem kolay bakılmaları hem de yüksek oranda kazanç sağlamaları, Saanen keçilerini diğer keçilerin önlerine geçirmektedir.

Bu ırk aynı zamanda her yerde yaşama becerisine sahip olması sayesinde farklı coğrafyalarda da rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Daha fazla Saanen keçisi için ise melezleştirme sayesinde farklı ırklarla da karışım elde edilerek keçi yetiştirme sektörü içerisinde geniş bir alanda yer almayı başarmıştır.

Saanen Keçi Irkının Kökenleri

Saanen Keçi ırkının soyu, İsviçre’nin Saanen vadisine dayanmaktadır. Oradan başlayan ırk günümüzde dünyanın pek çok yerinde yetiştiricilik anlamında tercih edilmeye başlanmış, iyi bir kazanç yöntemi olarak bilinmektedir.

Irkın kökenleri içerisinde dişi ve erkekte görünüş farklılıkları bulunmaktadır. Dişileri genellikle boynuzlu bir görünüşe sahip olurken erkek olanlarda boynuz olmamasından anlaşılabilmektedir.

İsviçre kökenli olmasına rağmen herhangi bir bölgeye uyum sağlayıp rahat bir biçimde yaşamını sürdürebildiği için dünya ülkelerine hızlı bir biçimde yayılmıştır. Güçlü adaptasyon yeteneği sayesinde verimliliğini korumayı başarmaktadır.

Görünüş olarak kısa olan keçiler beyaz tüyleri ile dikkat çekici olmaktadırlar. Sarımsı renk tüyleri olan cinsler olsa da saf ırkı genellikle beyaz tüylü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Saanen süt keçisi olması nedeniyle çok fazla süt vermekte ve verdiği sütün kalitesi de diğer keçi sütlerine göre daha nitelikli olmaktadır. Bunun yanı sıra döl sayısı da fazla olduğu için yetiştiricilik yapmak isteyenlere yönelik iyi bir keçi ırkı olarak bilinmektedir.

Saf ırk olarak genellikle İsviçre bölgesinde bulunurken, ülkemizde çoğunlukla melez ırk şeklinde karşılaşılmaktadır. Bu ırklar se saflarına göre daha az verimli olmanın yanı sıra diğer keçi türlerine göre verimliliğini koruyan bir ırk olmaktadır.

Türkiye’de de az rastlanır olsa da saf Saanen keçilerine rastlanabilmektedir. Bu keçilerin az bir miktarı saf olarak korunurken yeni yavruların melez olması için farklı tekelerle çiftleştirmeler yapılarak verimlilik arttırılmaya çalışılmaktadır. Saf ırktan elde edilen sütün kalitesi ile çok yakın, yüksek kalitede sütler melez ırklardan da elde edilebilmektedir. Bu nedenle Saanen Keçisi devlet desteği önemli oranlarda verilerek, melezleştirme çalışmaları da desteklenmektedir.

Saanen Keçi Irkının Kökenleri

Saanen Keçisi Özellikleri

Saanen Keçisinde bulunan özellikler, ırkın genel özellikleri olup şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Adaptasyon becerisi oldukça gelişmiştir. Sıcak ya da soğuk iklim koşulları ayırt etmeksizin kısa süre içerisinde uyum sağlayıp yaşamını sürdürebilir. Aynı zamanda vücut yapısı sayesinde düz ya da engebeli arazilerde de herhangi bir ayrım gözetmeksizin yaşayabilmektedir.
  • Uysal olarak tanımlanan bir yapıları vardır. Bu nedenle sürü şeklinde kolay bir biçimde kontrol edilebilirler.
  • Döl verimi bakımından en avantajlı ırkların başında gelmektedir. Hem ikiz doğum yapmakta hem de döl sayısı fazla olduğu için sık doğum yapmaktadır. Bu durum da toplu keçi yetiştiriciliği yapacaklar için iyi bir avantaj sağlamaktadır.
  • Ağırlıkları dişi ve erkeğe göre değişmekle beraber 50 kg ile 70 kg aralığında olmaktadır.
  • Çok yağlı olmayan bir sütü vardır. Ortalama olarak %3,5 oranında yağ içermektedir.
  • Süt verimi de oldukça yüksektir. Yaş dönemine göre değişiklik göstermekle beraber en yüksek süt verme ortalaması 800 kg ile 900 kg arasında değişkenlik göstermektedir.
  • Sivri kulakları, en ilgi çekici özelliklerinden birisidir. Hareketli ve kısa yapısı ile diğer keçilerin orijinal kulak görüntülerinden farklılaşmaktadır.

Tüm bu özellikleri ile diğer keçi ırklarından ayrılmakta olan Saanen keçisi, yetiştiricisini yormadan yüksek verimler sunmaktadır. Özellikler göz önünde bulundurularak orijinal Saanen Keçisi nerden alınır sorusunda saf ırk isteyenler için doğrudan İsviçre bölgesi tercih edilirken, ülkemizde de verimli özelliklerinden dolayı melez Saanen ırklarının satışı yapılmaktadır.

Saanen Keçisi Özellikleri

Saanen Keçisi Süt Verir Mi?

Saanen Keçisinin süt vermesi, verimlilik açısından ırkın en avantajlı özelliklerinden birisi olarak bilinmektedir. Hem oran bakımından hem de süt kalitesi bakımından oldukça verimli ürünler ortaya çıkarmaktadır.

Günde 4 ila 6 kilogram arasında değişmekte olan süt verme miktarı, yaşa göre de değişkenlik göstermektedir. Saanen Keçisi yıllık süt verimi bu farklılıklara rağmen 900 kilogram miktarlarını bulabilmektedir.

Keçilerin süt verme oranları saf ırk ya da melez olmalarına göre de değişkenlik göstermektedir. Saf ırklar tarafından alınmakta olan verim, melezlere göre daha çok olurken her iki durumda da normal keçilerin süt veriminin ortalama iki katı kadar süt alınabilmektedir.

Süt verme miktarları aynı zamanda bakım sürecinin de doğru yönetilmesi ile ilişkilidir. Kaliteli yem ile beslenen ve doğru beslenme teknikleri kullanılan keçilerden en yüksek düzeyde süt verimi alınırken, yemek kalitesi düşük olan keçilerden daha düşük oranda süt verimi alındığı bilinmektedir.

Bunların yanı sıra iklim ve coğrafyanın keçilerin yaşamında herhangi bir engel olmadığı bilinmekle beraber sütün niteliğinde değişime neden olduğu bilinmektedir. Özellikle sıcak bölgelerde hem sütün kendi niteliği hem de saklama koşulları göz önünde bulundurularak diğer bölgelere göre daha az verimli olduğu düşünülmektedir. Fakat buna rağmen keçi yetiştiriciliğinde en yüksek verim olarak tercih edilmeye devam etmektedir.

Saanen Keçisi Kaç Litre Süt Verir?

1)Saanen Keçisi Kaç Litre Süt Verir?

Saanen keçisinin verdiği süt miktarı keçinin yaş grubuna göre değişiklik göstermektedir. En yüksek verimi 2.5 yaşları dolaylarında vermektedir. Ortalama olarak yıllık verdiği süt miktarı 800-900 kilogramı bulabilmektedir.

Süt verme durumlarında melezlik ya da saflık da belirleyici olmaktadır. Melez olan ırklarda yıllık süt miktarı 600 kg ile 700 kg arasında değişiklik göstermektedir. Çok verimli süt ürettikleri bilinmesine rağmen günümüzdeki karışımlar nedeniyle tek bir rakam söylemek yeterli ve doğru olmamaktadır.

2)Saanen Keçisi Kaç Ay Süt Verir?

Saanen Keçisi süt verme süresi, değişkenlik göstermekle beraber en az 10 hafta, en fazla 12 hafta olarak bilinmektedir. En uzun süre sür veren keçinin 3 ay boyunca verimli bir biçimde günde ortalama 3-4 litre süt vermesi beklenmektedir.

Saanen keçisi ne kadar süt verir sorusu bu dönemlere göre değişkenlik göstermektedir. Erken gelişim gösteren bir yavrusu olması durumunda daha erken sütten kesilirken, gelişim desteği olan bir yavru için daha fazla süre süt verdiği bilinmektedir.

Bu keçi tiplerinde sütün miktarı kadar verimi de önemli olmaktadır. Keçi sütlerinin içerisinde anne sütü ile en benzer özellikleri gösteren süt olması nedeniyle yılın her mevsimi alınmak istese de yavruların doğma ve büyüme sürelerine göre süt oluşumu da değişiklik göstermektedir.

Saanen Keçisi Süt Verir Mi?

Saanen Keçisinin Bakımı

Saanen Keçisinin bakımı yapılırken keçinin kaç yaşında olduğunun göz önünde bulundurulması ve bu yaş özelliklerine uygun olarak bakım ve beslenme desteklerinin verilmesi gerekmektedir.

Bakımı esnasında aynı zamanda keçinin farklı ortamlara hızlı bir şekilde uyum sağlamasına rağmen ilk aşamada alışma sürecine ihtiyaç duyduğu da göz önünde bulundurularak beklentilerin düzenlenmesi gerekmektedir.

Bulundukları ortama kolay bir şekilde uyum sağlayan bir ırk olmasının yanı sıra beslenme konusunda ise duyarlı oldukları bilinmektedir. Yem kalitesi ay da verimliliği keçilerin sağlıklı süt verme süreçleri için oldukça önemlidir. Yemin istene kalitede olması durumunda ise hızlı bir şekilde olgunlaşma evresinden döllenme evresine geçileceği için yetiştiricilik sürecini doğrudan etkilemektedir.

Saanen Keçisinin Bakımı

Saanen keçisi yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin aynı zamanda keçilerin tükettikleri sütlere de dikkat etmeleri önerilmektedir. Temiz olmayan sular sütün verimini olumsuz yönde etkileyecek ve bazı durumlarda sütte azalma olmasına da neden olabilecektir.

Gebelik süreçlerinde ise bunlardan bağımsı olarak daha fazla yem ihtiyacı olacağının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aynı zamanda emzirme dönemleri de keçilerin en çok enerjiye ve vitamine ihtiyaçları olduğu zamanlar olduğu için kaliteli ve doğru ölçülerde yem verilmesi gerekmektedir.

Keçiler için verilen yemlerin içeriğinde farklı oranlarda protein bulunmaktadır. Fakat keçiler çok fazla protein tükettiklerinde sütlerinde azalma olabilmektedir. Bu nedenle eğer mevcut mama içerisinde protein, oran bakımından fazlaysa yem ölçüsünün daha az tutulması gerekebilmektedir.

Fakat protein yetersizliği ise keçilerin sağlıklı ve güçlü bir yaşam geçirmelerini engellemekte ve doğacak yavrularında istenmeyen hastalıkların olmasına neden olabilecektir. Bu nedenle proteinin tamamen yok edilmesi değil doğru oranlarda verilmesi çok önemlidir.

Beslenme ihtiyaçları çok fazla olan keçilerin beslenme tarzları ise diğer hayvanlarınkinden farklıdır. Bir öğünün ikiye bölünmesi şeklinde günde sık öğünlerle beslenmelerine özen gösterilmelidir. Her öğünde az besin tüketmelerine rağmen sık sık yedikleri için süt üretimi de olumlu anlamda gelişme gösterecek böylelikle hem niteliği hem de miktarı artacaktır.

Kuru yonca olarak bilinen doğal yemler, keçilerin en çok tercih ettikleri besinler arasında yer almaktadır. Diğer yemlerle karıştırılarak yenmesi halinde keçilerin enerji ihtiyaçlarını en doğru ölçülerde karşılayacağı düşünülmektedir.

Bakım sürecinde en önemli dönem, doğum dönemidir. Doğum süresi yaklaştığında 6 ay kala keçilerin sağılmaması gerekmektedir. Bu yöntem kuruya çıkarma olarak adlandırılmakta olup gebeliğin ve doğum sonrası yavrunun gelişiminin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi açısından önemli olmaktadır.

Keçi Köyü Saanen Keçisi

Türkiye’nin En Mutlu Saanen Keçisi Çiftliği

Saanen keçilerinin yetiştirildiği en mutlu çiftlik olan İzmir Keçi Çiftliği bünyesinde hemen her şart keçilerin kendilerini doğal ortamlarında hissedecekleri şekilde hazırlanmıştır. Bu sayede keçilerin huzurlu ve mutlu bir ortamda daha yüksek verimi sağlamaları amaçlanmaktadır.

Ahır olarak inşa edilen alanlarda genellikle ahşap ürünler kullanılmış ve bu sayede nefes alan yapılar hazırlanmıştır. Bir otel odasını andıran bu ahırlarda keçilerin huzur içerisinde bakımlarının verilmesi sağlanmaktadır.

Çiftlik bünyesinde keçilerden elde edilen ürünler en doğal yollar ile hazırlanarak müşterilere sunulmaktadır. İzmir Dikili bölgesinde yer almakta olan çiftlik içerisinde doğal keçi sütü ve doğal keçi peyniri haricinde doğal zeytin ve zeytinyağı satışları da yapılmaktadır.

Saanen Keçisi yetiştiriciliği ile birlikte bu keçilerden elde edilmiş olan en verimli ürünlerin uygun koşullarda hazırlanmasını sağlayan çiftlik bünyesinde, keçilerin her biri özenle kontrol edilmekte ve tüm sağlık şartları bakım için uygun bir hale getirilmektedir.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *